กิจกรรม

เรามาเพิ่มจำนวนเส้นผมด้วยวิธีธรรมชาติ ที่ชาวอินเดียซึ่งเป็นชนชาติที่มีเส้นผมดำยาวสวยงาม ทั้งหญิงและชาย การเป็นเช่นนี้มิใช่เกิดจากพันธุกรรม หากแต่ชาติพันธ์ุนี้มีเคล็ดลับที่สืบทอดกันมายาวนานนับพันปี ด้วยการนำสมุนไพรธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วยเฮนน่า อินดีโก้ ส้มป่อย ประคำดีควาย มะขามป้อม และส่วนประกอบธรรมชาติอีกหลายชนิด นำไปบดจนเป็นผง ละลายนำ้แล้วนำไปหมักผม ทำอย่างนี้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง จนทำให้หนังศีรษะและรากผมแข็งแรง

เราได้นำเข้าสมุนไพรนี้จากประเทศอินเดีย จากผู้ผลิตที่ได้รับการยอมรับจากประเทศญี่ปุ่นให้นำผงสมุนไพรที่ผลิตได้เข้าประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นพลเมืองที่รัฐของเขาให้การปกป้องประชาชนให้ใช้แต่สินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด ปลอดภัยจากสารเคมีอย่างแน่นอน แม้ว่าเราจะไม่ใช่คนญี่ปุ่น แต่แน่ใจได้เลยว่าเราได้ใช้ของมีคุณภาพอย่างแน่นอน

ถ้าเฮนน่าหรือผงสมุนไพรที่คุณใช้ ไม่มีสีเขียวสวยงามอย่างที่เห็นในตัวอย่าง นั่นแสดงว่าท่านกำลังใช้สินค้าที่ด้อยคุณภาพอยู่ ต้องระวังเชื้อราด้วยนะ การผลิตที่ไม่ป้องกันเรื่องความชื้น เป็นอีกความเสี่ยงที่ท่านจะไม่พบในสินค้าของอินดีโก้

 

 

กกกกกกกกรุณากรอกข้อความ...