ตัวแทนจำหน่าย จังหวัดน่าน

ที่อยู่ติดต่อ

ศูนย์แพทย์วิถีธรรม จ.น่าน

ป้าอี๊ด 

บุบผา  วงษ์สุวรรณ

54 ถนนใจผาสุข ต.ในเวียง

อ.เมือง จ.น่าน 55000

โทร 054 775816,

มือถือ 080 501 3910