การชำระเงิน

เมื่อสั่งสินค้าครบแล้วและทราบจำนวนเงินรวม  สามารถชำระเงินจำนวนนั้นผ่านทางธนาคาร 4 แห่ง พร้อมทั้งโทรหรือส่งไลน์แจ้งให้ทราบ

ชื่อบัญชี บริษัท อินดีโก้ไทย จำกัด

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลาดพร้าว 101 บัญชีสะสมทรัพย์

 เลขที่ 021-7-16632-1

 ธนาคาร กสิกรไทย สาขาถนนนวมินทร์ 36 บัญชีออมทรัพย์ 

เลขที่ 017-3-38259-6

 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนนวมินทร์ บัญชีออมทรัพย์

 เลขที่ 077-2-71244-6

 ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนนวมินทร์ บัญชีออมทรัพย์

 เลขที่ 057-0-32331-2